Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Value added product / ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์จากกุ้ง : กุ้งแช่เย็น กุ้งแช่เยือกแข็ง กุ้งแห้ง กุ้งต้มสุกแช่เย็น กุ้งคอกเทล กุ้งชุบแป้งทอด ติ่มซำ กุ้งต้มปลอกเปลือก

ผลิตภัณฑ์จากปลาหมึก: ปลาหมึกสดแช่เย็น ปลาหมึกสดแช่เยือกแข็ง ปลาหมึกแห้ง ปลาหมึกแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากปลา : เนื้อปลาสดแช่เย็น เนื้อปลาสดแช่เยือกแข็ง ปลาสดแช่เย็น ปลาสดแช่เยือกแข็ง (รวมตับและไข่) ปลาแห้ง

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป : ทูนากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง ปลากระป๋องอื่นๆ กุ้งกระป๋อง ปูกระป๋อง อาหารทะเลกระป๋องอื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทูนาแปรรูป(เข้าชม 681 ครั้ง)

สมัครสมาชิก