Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Axial flow / การไหลตามแนวแกน

เป็นการไหลของวัสดุตามแนวแกนการหมุน(เข้าชม 680 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก