Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน / Sunflower seed oil

น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน (sunflower seed oil) เป็นน้ำมันพืชที่สกัดจากเมล็ดของดอกทานตะวัน (sunflower) น้ำมันดอกทานตะวันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว โดยเฉพาะกรด กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดที่จำเป็น (essential fatty acid) ในกลุ่มโอเมกา-6 ปริมาณสูง เป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของวิตามินอี (vitamin E) หรือโทโคฟีรอล โดยเฉพาะแอลฟ่า-โทโคฟีรอลที่ดี โดยพบในปริมาณ 45 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม

น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน เหมาะสำหรับการ ปรุงอาหารประเภทผัด หรือที่ใช้ความร้อนสูงในเวลาไม่นานนัก แต่ไม่เหมาะที่ใช้เป็นน้ำมันสำหรับการทอด (frying)

 

น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันยัง ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เนยเทียม (margarine) น้ำมันสลัด

กากเมล็ดทานตะวันหลังจากสกัดน้ำมันแล้ว จะมีโปรตีนร้อยละ30-40 นำไปเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์

vegetable oil Unsat./Sat. ratio Saturated fatty acid

Monounsaturatedfatty acid

Polyunsaturated fatty acid
Capric AcidC10:0 Lauric AcidC12:0 Myristic AcidC14:0

Palmitic AcidC16:0

Stearic Acid

C18:0

Oleic Acid

C18:1

Linoleic Acid

(ω6) C18:2

AlphaLinolenic Acid

(ω3) C18:3

Almond Oil 9.7 - - - 7 2 69 17 -
Canola Oil 15.7 - - - 4 2 62 22 10
Cocoa Butter 0.6 - - - 25 38 32 3 -
Coconut Oil 0.1 6 47 18 9 3 6 2 -
CornOil (MaizeOil) 6.7 - - - 11 2 28 58 1
Cottonseed Oil 2.8 - - 1 22 3 19 54 1
Flaxseed Oil 9.0 - - - 3 7 21 16 53
Grape seed Oil 7.3 - - - 8 4 15 73 -
Olive Oil 4.6 - - - 13 3 71 10 1
Palm Oil 1.0 - - 1 45 4 40 10 -
Palm Olein 1.3 - - 1 37 4 46 11 -
Palm Kernel Oil 0.2 4 48 16 8 3 15 2 -
Peanut Oil 4.0 - - - 11 2 48 32 -
Safflower Oil * 10.1 - - - 7 2 13 78 -
Sesame Oil 6.6 - - - 9 4 41 45 -
Shea nut 1.1 - 1 - 4 39 44 5 -
Soybean Oil 5.7 - - - 11 4 24 54 7
Sunflower seed Oil 7.3 - - - 7 5 19 68 1
Walnut Oil 5.3 - - - 11 5 28 51 5


(เข้าชม 1,698 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก