Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Mung bean / ถั่วเขียว

 

ถั่วเขียว (mung been) เป็นพืชล้มลุก อยู่ในตระกูลถั่ว Leguminosae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vigna radiata (L.) R. Wilczek เป็นถั่วเมล็ดแห้ง (legume) สีเปลือกนอกส่วนใหญ่เป็นสีเขียว อาจมีสีอื่นด้วยขึ้นอยู่กับพันธุ์ ส่วนที่นำมาบริโภคคือใบเลี้ยง (cotyledons) ซึ่งสะสมอาหารไว้ให้ต้นอ่อน ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เกลือแร่ และวิตามินต่างๆ มีไขมันต่ำกว่าถั่วเหลือง 

 

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

เมล็ดถั่วเขียวมีรูปร่างกลม (globular) ขนาดเมล็ดค่อนข้างเล็ก มีขนาด 100 เมล็ด ประมาณ 4-8 กรัม

โครงสร้างของเมล็ดถั่วเขียว

เมล็ดถั่วเขียว มีโครงสร้างแบบถั่วเมล็ดแห้ง โดยมีส่วนประกอบหลักดังนี้

mung bean

รูปแสดงส่วนประกอบหลักของถั่วเมล็ดแห้ง (legume)

1. เปลือกนอกเมล็ด (seed coat หรือ testa) เป็นส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดไว้ สี ของเปลือกนอกมีหลายสีด้วยกัน เช่น สีเหลืองอ่อน สีเหลืองเข้ม
สีเหลืองแกมเขียว สีเขียว สีน้ำตาลอ่อน และสีดำ ทางด้านเว้าของเมล็ดจะพบ hilum หรือ seed scar ซึ่งเป็น จุดที่เมล็ดติดกับฝัก มีสีแตกต่างกันตามพันธุ์ เช่น สีดำ สีน้ำตาล และสีเหลืองเข้ม ทางปลายด้านหนึ่งของ hilum มีรูเล็กๆ เรียกว่า micropyle ซึ่งเป็นทางออกของ radicle
ซึ่งงอกเป็นราก

2. ต้นอ่อนขณะอยู่ในเมล็ด (embryo) เป็นเนื้อเยื่อทั้งหมดที่อยู่ในเมล็ด ประกอบด้วย

2.1 ใบเลี้ยง (cotyledon) จำนวน 2 ใบ ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากเปลือก นอกเข้าไป มีขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ในการสะสมอาหาร ซึ่งอุดมไป
ด้วย
โปรตีนคาร์โบไฮเดรต ยังมีวิตามิน เกลือแร่ และสารอาหารที่มีประโยชน์กับมนุษย์และสัตว์ ส่วนนี้จะย่อหายไปเมื่อถั่วเขียวมีการ
เจริญเติบโต

2.2 ส่วนยอดของต้นอ่อน ขณะอยู่ในเมล็ด (plumule) เป็นจุดเจริญ ซึ่งจะเจริญต่อไปเป็นใบจริงและลำต้นต่อไป เอพิคอทิล (epicotyl)
คือ ส่วนที่อยู่เหนือตำแหน่งที่ยึดติดกับใบเลี้ยง ส่วนนี้เมื่อเจริญเติบโตต่อไปจะเป็นลำต้น ใบและดอก ไฮโพทอคิล (hypocotyl) คือ
ส่วนที่อยู่ระหว่างตำแหน่งที่ติดของใบเลี้ยง กับตำแหน่งของรากแก้ว ส่วนนี้เมื่อเจริญเติบโตต่อไปจะเป็นส่วนหนึ่งของลำต้น และ
เรดิเคิล (radicle) เป็นส่วนล่างสุดของเอมบริโอ อยู่ต่อจากไฮโพคอทิลลงมา ต่อไปจะเจริญเป็นรากแก้ว

การจำแนกชนิดของถั่วเขียว

ถั่วเขียวสามารถจำแนกตามลักษณะสีเปลือกนอกของเมล็ดออกเป็น 4 ชนิด คือ

1. ถั่วเขียวเมล็ดด้าน เมล็ดมีไขสีขาว (waxy) ปกคลุมทั่วไป ทำให้เมล็ดเห็น เป็นสีเทาอ่อน ไม่สะท้อนแสง

2. ถั่วเขียวผิวมัน (mungbean หรือ green gram) เมล็ดมีสีเขียวและมัน

3. ถั่วเขียวสีทองหรือถั่วทอง (gold gram) เมล็ดมีสีเหลือง หรือสีทอง และเป็นมัน

4. ถั่วเขียวผิวดำ (black gram หรือ urd) สีของเมล็ดดำ และไม่เป็นมัน

สรรพคุณทางยาของถั่วเขียว

ถั่วเขียวมีรสหวาน มีสรรพคุณ ขับปัสสาวะ ลดบวม ลดไข้ ขับพิษ แก้พิษสารหนูและพิษอื่นๆ ช่วยลดไขมันในเลือด บำรุงตับ ตามตำราแพทย์แผนจีนจัดว่า มีฤทธิ์เย็นจัด ออกฤทธิ์ตามเส้นลมปราณของหัวใจและม้าม มีข้อควรระวังสำรหรับ ผู้ที่ท้องอืดง่าย ไม่ควรรับประทานมาก

 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเขียว

 

 

 

 (เข้าชม 3,278 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก