Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Behenic acid / กรดบีฮีนิก

กรดบีฮีนิก (behenic acid) เป็นกรดไขมัน (fatty acid) ชนิดกรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) ที่มีจำนวนคาร์บอน 22 อะตอม (22:0) พบมากในน้ำมันถั่วลิสง (peanut oil)

 

 (เข้าชม 923 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก