Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Lemon / เลมอนหรือมะนาวฝรั่ง

เลมอน [Citrus limon (L.) Burn f.] มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตะวันออกของประเทศอินเดีย คนไทย เรียกว่า มะนาวฝรั่ง
ปัจจุบันเลมอนมีความสำคัญในตลาดโลกค่อนข้างมาก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตได้ประมาณครึ่งหนึ่ง
ของผลผลิตทั้งหมด อิตาลีผลิตได้ร้อยละ 40 และสเปนผลิตได้ร้อยละ 5 น้ำคั้นของผลเลมอนมีกรดซิตริกสูงประมาณ 5-6%
ทำให้มีรสเปรี้ยวมาก ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำเลมอเนด (lemonade)(เข้าชม 385 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก