Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Aggregate fruit / ผลไม้กลุ่มรวม

ผลไม้กลุ่มรวม (aggregate fruit) เป็นประเภทของผลไม้ที่เกิดจากดอกหนึ่งดอกที่มีเกสรตัวเมียหลายอันแยกออกจากกันเมื่อเจริญเติบโต

 

ที่มา http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/67/2/html/Fruit3.htm

เป็นผลไม้่ที่มีลักษณะคล้ายผลเดี่ยวหนึ่งผล เช่น(เข้าชม 1,357 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก