Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Drupe / ดรูป

ดรูป (drupe) เป็นประเภทของผลไม้ ที่เป็นผลไม้ (fruit) ชนิดผลเดี่ยว (simple fruit) เป็นผลสดชนิดที่เพริคาร์ปแบ่งเป็น 3 ชั้น เอนโดคาร์ปแข็งมาก อาจเรียกว่า สโตนฟรุต (stone fruit) เอนโดคาร์ปมักติดกับเปลือกหุ้มเมล็ด ซึ่งมีอยู่เมล็ดเดียว มีโซคาร์ปเป็นเนื้อนุ่ม หรือเป็นเส้นเหนียวๆ ส่วนเอกโซคาร์ปเรียบเป็นมัน มีคาร์เพลเดียวหรือหลายคาร์เพล เช่น ท้อ (peach) แนคทารีน (nactarine) พุทรา (jujube) อินทผลัม (date) มะกอก มะพร้าว เชอร์รี่ และอัลมอนด์(เข้าชม 644 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก