Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sweetness / ความหวาน

เป็นรสพื้นฐานชนิดหนึ่งที่รับรู้ได้โดยต่อมรับรสที่ลิ้น เช่น น้ำตาล สารให้ความหวานที่ไม่ใช่น้ำตาล ชะเอม และน้ำตาลกรวด เป็นต้น(เข้าชม 887 ครั้ง)

สมัครสมาชิก