Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Jujube / พุทรา

พุทรา (jujube) เป็นผลไม้ (fruit) ชนิดหนึ่ง อยู่ในกลุ่ม stone fruit มีเมล็ดแข็งมาก และเป็น nonclimacteric fruit จึงควรเก็บเกี่ยวเมื่อผลแก่จัดหรือเริ่มสุก ไม่สามารถนำมาบ่มให้สุกได้

 

jujube(เข้าชม 965 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก