Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Multiple fruit / ผลรวม

ผลรวม (multipleFruit) คือประเภทของผลไม้ที่เกิดจากดอกหลายดอกที่เรียงชิดกันแน่นบนก้านดอกขนาดใหญ่ ดูคล้ายผลเดี่ยวขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่น สับปะรด (pineapple) ขนุน (jack fruit) สาเก (bread fruit) ยอ หม่อน (mulberry) มะเดื่อ (fig)

 (เข้าชม 968 ครั้ง)

สมัครสมาชิก