Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Acidophilus milk / นมเปรี้ยวแอซิโดฟิลัส

นมเปรี้ยวแอซิโดฟิลัส (acidophilus milk) หมายถึง นมเปรี้ยว (fermented milk) ที่ได้จากการหมักด้วยแบคทีเรียให้เกิดกรดแล็กทิก (lactic acid bacteria) ชนิดของแบคทีเรียแล็กโทบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส (Lactobacillus acidophilus)(เข้าชม 756 ครั้ง)

สมัครสมาชิก