Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ประเภทของสัตว์ที่ใช้เนื้อเพื่อบริโภค / Edible meat

หน้าหลัก: เนื้อสัตว์ meat

ประเภทของสัตว์ที่ใช้เนื้อเพื่อบริโภค

เนื้อสัตว์ที่มนุษย์นำเนื้อมาเป็นอาหาร ได้แก่

1 เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

  • เนื้อวัว (beef)
  • เนื้อหมู (pork)
  • เนื้อแกะ (lamb)
  • เนื้อแพะ (goat meat)
  • เนื้อกระบือ (buffalo meat) 

2 เนื้อจากสัตว์ปีก (poultry)

3 เนื้อจากสัตว์น้ำ(เข้าชม 1,284 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก