Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง

ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง เป็น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้เพื่อการถนอมอาหาร (food preservation) โดยการแช่ผลไม้ในสารละลายน้ำเชื่อม เพื่อให้เกิดการออสโมซิส (osmosis)

ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง เป็นอาหารในกลุ่มวอเตอร์แอคทิวิตีต่ำ (low water activity food) ประเภทอาหารกึ่งแห้ง (intermediat moisture food)(เข้าชม 802 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก