Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cocoa bean / เมล็ดโกโก้

 

เมล็ดในผลโกโก้ (cocoa bean) เป็นเม็ดที่อยู่ภายในของผลโกโก้ (cocoa, chocolate tree, cacao ) ซึ่งเป็นพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Theobroma cocoa L.เมล็ดโก้เป็นส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น โกโก้ผง (cocoa powder) เนยโกโก้ (cocoa butter) เนื้อโกโก้ (cocoa mass) ช๊อกโกแลต (chocolate) เป็นต้น(เข้าชม 1,440 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก