Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

แป้งถั่วเขียว / แป้งสลิ่ม

แป้งถั่วเขียว หรือ เรียกว่า" แป้งสลิ่ม " เป็นสตาร์ซ (starch) ที่ใช้ถั่วเขียว (mung bean) เป็นวัตถุดิบ

แป้งถั่วเขียวมักถูกเรียกว่า แป้งซ่าหริม เนื่องจากผู้บริโภคหรือร้านค้านิยมนำแป้งชนิดนี้มาทำเป็นขนม "ซ่าหริ่ม" หรือ "สลิ่ม"   แต่ในความเป็นจริงแล้วแป้งชนิดนี้สามารถนำมาประกอบอาหารชนิดอื่นได้อีกหลายประเภท โดยเฉพาะขนม เช่น ขนมเทียน, ขนมชั้นคุ้กกี้ปาท่องโก๋ ทาร์ต เป็นต้น

• แป้งถั่วเขียวดัดแปร เป็นแป้งดัดแปร (modified starch) ที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมไทยและขนมต่างชาติได้ทันที

• แป้งถั่วเขียวธรรมชาติ เป็นแป้งที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวุ้นเส้น หรือก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ และอาหารแบบตะวันออก (oriental foods)

Reference

http://sitthinan.co.th/product/product_s_pine_th.htm

 (เข้าชม 1,299 ครั้ง)

สมัครสมาชิก