Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Conical screw mixer / เครื่องผสมแบบกรวยที่มีสกรูภายใน

เครื่องผสมแบบกรวยที่มีสกรูภายใน (conical screw mixer หรือ cone mixer) คือเครื่องผสม (mixer) ซึ่งประกอบด้วยถังผสม (mixing tank) ที่มีลักษณะเป็นทรงกรวย และมีสกรู (screw) บรรจุอยู่ภายในถัง โดยวางแนบอยู่ใกล้กับผนังของถังผสม สกรูนี้สามารถหมุนได้ 2 ลักษณะคือ หมุนรอบแกนสกรูและหมุนเคลื่อนที่ในแนวเส้นรอบวงของถัง ความเร็วในการหมุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ เครื่องผสมแบบนี้ใช้เพื่อการผสม (mixing) วัสดุปริมาณมวล ที่มีปริมาณเล็กน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ(เข้าชม 1,085 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก