Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

กล้วยทอดกรอบ

กล้วยทอดกรอบ เป็นอาหารขบเคี้ยว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกล้วยดิบที่มีความแก่พอเหมาะ มาฝานบาง (slicing)
หรือหั่น เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น เส้น แท่ง นำมาทอด (frying) อาจผสมส่วนประกอบอื่นในน้ำมันที่ใช้ทอด เช่น น้ำตาล เกลือ เนย
หรืออาจคลุกด้วยเครื่องปรุงรส เช่น น้ำเชื่อม เกลือ หรือวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (flavoring agent) อื่นก็ได้

มผช.๑๑๑/๒๕๔๖ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กล้วยทอดกรอบ

 

http://www.rdi.ku.ac.th/exhibition/Year2548/01-KasetNational/Project/index_69.htm

 (เข้าชม 679 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก