Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Lactoperoxidase / แล็กโทเพอร์ออกซิเดส

แล็กโทเพอร์ออกซิเดส (lactoperoxidase (LPO), EC 1.11.1.7) เป็นเอนไซม์ (enzyme) ที่มีอยู่ในน้ำนม (milk)
ในต่อมน้ำนม ต่อมน้ำตา ต่อมน้ำลาย และในสารคัดหลั่งของต่อมดังกล่าว ได้แก่ น้ำนม น้ำลาย และน้ำตา ในน้ำนม
จะพบอยู่ในส่วนของหางนม มีอยู่ประมาณร้อยละ 1 หรือประมาณ 10-30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (พีพีเอ็ม (ppm) )(เข้าชม 330 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก