Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ถั่วแดง / Red kidney bean

ถั่วแดง เป็นพืชตระกูลถั่ว (Leguminosae) เป็นถั่วเมล็ดแห้ง (legume) ที่ใช้เมล็ดแห้งซึ่งแก่จัดเพื่อการบริโภค การนำถั่งแดงมาปรุงเป็นอาหารจะต้องต้มให้เมล็ดถั่วนิ่มเสียก่อนจึงจะบริโภคได้(เข้าชม 1,356 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก