Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Palm olein / น้ำมันปาล์มโอลีอิน

น้ำมันปาล์มโอลีอินจากเนื้อปาล์ม (palm olein) หมายถึง น้ำมันปาล์มซึ่งผ่านการแยกส่วน (fractionation) แยกกรดไขมันบางชนิดออก
ทำให้มีไตรกลีเซอไรด์ที่มีส่วนประกอบใกล้เคียงกัน น้ำมันปาล์มโอลีอิน ใช้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็นน้ำมันปรุงอาหาร (cooking oil)
เป็นน้ำมันที่เหมาะสำหรับการทอด (
frying oil) มีสมบัติต้านการเกิดออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation) ทนต่ออุณหภูมิสูงระหว่าง
การทอดได้ดี หรืออาจจะนำไปผสมกับน้ำมันพืชชนิดอื่น เช่น น้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วลิสง ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตมาการีน

 (เข้าชม 1,379 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก