Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Shape / รูปร่าง

รูปร่าง (shape) เป็นสมบัติทางกายภาพ (physical properties) ที่สำคัญของวัสดุ ที่มีความสัมพันธ์กับขนาด (size) ของวัสดุ

 

shape

วัตถุดิบที่มีขนาดทรงกลมหรือใกล้เคียงทรงกลม

 

shape

shape(เข้าชม 1,236 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก