Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Zingiberaceae / พืชวงศ์ขิง

พืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) เป็นพืชล้มลุกอายุที่มีอายุหลายปีที่เจริญเติบโตได้ดีทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่นที่มีความชื้นสูง
ศูนย์กลางการกระจายพันธุ์อยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถกระจายได้บเป็นริเวณกว้าง ตั้งแต่ความสูงระดับต่ำสุดจ
นถึงระดับสูง 2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล พืชวงศ์นี้มีลักษณะพิเศษคือทุกส่วนของต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหย (essential oil)
ใช้เป็นเครื่องเทศ และยังเป็นพืชสมุนไพรมีสรรพคุณเป็นยา (nutraceutical)

 

พืชวงศ์ขิงใช้เป็นอาหาร ได้แก่

 

 

References

 

http://kucon.lib.ku.ac.th/Fulltext/KC4409016.pdf

 (เข้าชม 1,340 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก