Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Simple fruit / ผลเดี่ยว

ผลเดี่ยว (simple fruit) เป็นประเภทของผลไม้ที่จัดตามลักษณะของผล หมายถึง ผลที่เกิดจากดอกหนึ่งดอกที่มีเกสรตัวเมียอันเดียว เจริญมาจากรังไข่อันเดียว รังไข่นี้อาจประกอบด้วยคาร์เพลเดียวหรือหลายคาร์เพลเชื่อมกัน ดอกเป็นชนิดดอกเดี่ยวหรือช่อดอกก็ได้ ผลเดี่ยวยังสามารถจำแนกตามลักษณะของเพริคาร์ป (pericarb) ได้เป็นผลสดและผลแห้ง

1. ผลสด (fleshy fruit) เป็นผลเดี่ยวที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีเนื้อสัมผัสนุ่มและสด มีความชื้นสูง จำแนกได้ดังนี้

  • เพโป (pepo) เป็นผลสดที่มีลักษณะคล้ายเบอรี แต่มีเปลือกนอกหนา เหนียว และแข็ง เจริญมาจากฐานดอกเชื่อมรวมกับเอกโซคาร์ป
    ชั้นมีโซคาร์ปและเอนโดคาร์ปเป็นเนื้อเยื่อนุ่ม ผลชนิดนี้มักเจริญมาจากดอกที่มีรังไข่แบบอินฟีเรีย เช่น ฟัก แฟง
    แตงกวา น้ำเต้า บวบ มะตูม

 

  • เฮสเพริเดียม (hesperidium) เป็นผลสดที่มีเอกโซคาร์ป ค่อนข้างแข็งและเหนียว มีต่อมน้ำมันมาก เปลือกประกอบด้วยเอกโซคาร์ปและมีโซคาร์ปซึ่งติดกันและมองเกือบไม่เห็นรอยแยก แต่ชั้นมีโซคาร์ปมีสีขาวและไม่ค่อยมีต่อมน้ำมัน เอนโดคาร์ปเป็นเยื่อบางๆ หุ้มเนื้อ บางส่วนจะเปลี่ยนไปเป็นขนหรือถุงสำหรับเก็บน้ำ (juice sac) ซึ่งเป็นเนื้อที่ใช้รับประทาน ได้แก่ ผลไม้ตระกูลส้ม เช่น ส้ม ส้มโอ มะนาว มะกรูด

  • โพม (pome) เป็นผลสดที่เจริญมาจากดอกที่มีรังไข่แบบอินฟีเรีย มีหลายคาร์เพล เนื้อผลส่วนใหญ่มาจากฐานดอก หรือส่วนฐานของกลีบดอก กลีบเลี้ยง และก้านเกสรตัวผู้ ซึ่งเชื่อมติดกัน โอบล้อมผนังรังไข่ เนื้อส่วนน้อยที่อยู่ด้านในเกิดจากเพริคาร์ป ส่วนเอนโดคาร์ป จะบางหรือมีลักษณะกรุบๆ คล้ายกระดูกอ่อน เช่น แอปเปิล สาลี่ ชมพู่

 

  • แอริล (aril) เป็นผลสดซึ่งเนื้อที่รับประทานได้ เรียกว่า แอริล เจริญมาจากส่วนของเมล็ดซึ่งเจริญออกมาห่อหุ้มเมล็ด (outgrowth of seed) และมีเพริคาร์ปเป็นเปลือกห่อหุ้มอยู่ชั้นนอกอีกชั้นหนึ่ง เช่น เงาะ ลำไย ลิ้นจี่

2. ผลแห้ง (dry fruit) เป็นผลเดี่ยวที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว เพริคาร์ปจะแห้ง จำแนกย่อยเป็นผลแห้งแตกเองได้ และผลแห้งแล้วไม่แตกได้แก่ มะขาม ถั่วเมล็ดแห้ง (legume) นัทต้น (tree nut) เมล็ดธัญพืช (cereal grain)

 

Reference

http://jbworld.jbs.st-louis.mo.us/science/resources/flower/fruit1.html

 

 (เข้าชม 1,521 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก