Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hesperidium / เฮสเพริเดียม

เฮสเพริเดียม (hesperidium) เป็นประเภทของผลไม้ ในกลุ่มผลเดี่ยว (simple fruit) ที่มีลักษณะสำคัญคือ ผลสดมีเอกโซคาร์ป ที่ค่อนข้างแข็งและเหนียว มีต่อมน้ำมันมาก เปลือกประกอบด้วย เอกโซคาร์ป และมีโซคาร์ป ซึ่งติดกันและมองเกือบไม่เห็นรอยแยก แต่ชั้นของมีโซคาร์ปจะมีสีขาวและไม่ค่อยมีต่อมน้ำมัน เอนโดคาร์ปเป็นเยื่อบางๆ หุ้มเนื้อ บางส่วนจะเปลี่ยนไปเป็นขนหรือถุงสำหรับเก็บน้ำ (juice sac) ซึ่งเป็นเนื้อที่ใช้รับประทาน ได้แก่ ผลไม้จากพืชตระกูลส้ม (citrus) เช่น ส้ม ส้มโอ มะนาว และ มะกรูด เป็นต้น

hesperidium(เข้าชม 1,064 ครั้ง)

สมัครสมาชิก