Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Exocarp / เนื้อเยื่อชั้นนอก

Exocarp คือ เนื้อเยื่อพืชชั้นนอกที่เจริญไปเป็นเปลือกชั้นนอกสุดของผลไม้ ส่วนมากมักเรียบ เหนียว และเป็นมัน เช่น มะม่วง มะปราง

เอกโซคาร์ปของผลไม้กลุ่มเฮสเพริเดียม (hesperidium) ได้แก่ พืชตระกูลส้ม เช่น ส้มโอค่อนข้างแข็งและเหนียว มีต่อมน้ำมันมาก กระจายอยู่ทั่วผิวของผล(เข้าชม 725 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก