Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Oven / ตู้อบ

ตู้อบ (oven) ใช้สำหรับอบ (baking) ผลิตภัณฑ์เบเกอรี (bakery) เพื่อทำให้อาหารสุกโดยใช้การแผ่รังสีความร้อน

การอบด้วยตู้อบแบบกะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านเรือน ร้านเบเกอรี ร้านอาหาร ภัตตาคาร มักใช้ แก๊ส หรือไฟฟ้า ลักษณะเป็นตู้
ด้านหน้ามีประตูเปิด ภายในมีชั้น สำหรับวางอาหาร มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และ ตั้งเวลา

 

ตู้อบแบบต่อเนื่อง (continuous oven) ใช้ตู้อบที่ทำงานแบบต่อเนื่อง หรืออุโมงค์อบ (tunnel oven) ใช้ในระดับอุตสาหกรรม
เช่น ขนมปังสำหรับปริมาณมาก เชื้อเพลิงที่ใช้ เช่น แก๊สธรรมชาติ แก๊ส LPG

รูปแสดงอุโมงค์ อบแบบต่อเนื่อง (tunnel oven) อุปกรณ์ลำเลียงอาหาร ภายในอุโมงค์อบแบบต่อเนื่อง

halogen oven(เข้าชม 873 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก