Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Belt freezer / เครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพาน

เครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพาน (belt freezer) เป็นอุปกรณ์แช่เยือกแข็ง (freezer) ที่ใช้เพื่อการแช่เยือกแข็ง (freezing) อาหาร ซึ่งทำงานแบบต่อเนื่อง

เครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพาน (belt freezer)

ที่มา http://www.marel.com/resources/Files/IQF_Double_Belt_freezer.pdf

 

อาหารจะเคลื่อนที่เข้าสู่ห้องแช่เยือกแข็งด้วยสายพานลำเลียง (belt conveyor)

ที่มา : http://www.marel.com/resources/Files/Arcticflow-Easyclean-single-belt.pdf

 

อาหารที่ผ่านการแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่แข็งแบบสายพาน จะถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็ว มีลักษณะเป็น Individual quick freezing (IQF)

 

ที่มา : http://www.marel.com/resources/Files/IQF_Double_Belt_freezer.pdf(เข้าชม 2,267 ครั้ง)

สมัครสมาชิก