Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Oolong tea / ชาอู่หลง

ชาอู่หลง (oolong tea) หรือชากึ่งหมักเป็น ชา (tea) ที่ผ่านการแปรรูปด้วยการผึ่งใบชาให้แห้งจนได้ที่ แล้วนำมานวดเพื่อให้ผิวนอกของใบช้ำ ซึ่งเป็นการกระตุ้นสารแทนนินที่อยู่ภายในให้เกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลที่เกี่ยวกับเอนไซม์ (enzymatic browning reaction) และปฏิกิริยาออกซิเดชัน กับออกซิเจน ทำให้ใบชามีสีเข้ม และมีรสฝาดขม จากนั้นนำไปหมัก ก่อนการทำแห้ง (dehydration)

ประเภทของชาอูหลง

  • ชาอูหลงเขียว (green oolong) ใบของชาเขียวถูกออกซิไดส์เล็กน้อย ก่อนเข้าเครื่องอบแห้ง (drier) น้ำชาที่ได้จะมีสีเขียวทอง
  • ชาอูหลงแดง (red oolong) ใบของชาเขียวถูกออกซิไดส์มากกว่า ก่อนเข้าเครื่องอบแห้ง (drier) น้ำชาที่ได้จะมีสีออกน้ำตาลแดงเข้ม

 

References

ชาเขียว ... ไม่ว่าอะไรก็ต้องชาเขียวไว้ก่อน เรียบเรียงโดย พญ. สายพิณ โชติวิเชียร นายวรชาติ ธนนิเวศน์กุล

 (เข้าชม 912 ครั้ง)

สมัครสมาชิก