Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

วัตถุดิบจากสัตว์

1. เนื้อสัตว์ (meat)

เนื้อสัตว์ที่มนุษย์นำเนื้อมาเป็นอาหารได้แก่

1.1 เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

1.2 เนื้อสัตว์ปีก (poultry)

1.3 เนื้อสัตว์น้ำ

2 น้ำนม

3 ไข่

4 แมลง(เข้าชม 1,127 ครั้ง)

สมัครสมาชิก