connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

วัตถุดิบจากสัตว์

1. เนื้อสัตว์ (meat)

เนื้อสัตว์ที่มนุษย์นำเนื้อมาเป็นอาหารได้แก่

1.1 เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

1.2 เนื้อสัตว์ปีก (poultry)

1.3 เนื้อสัตว์น้ำ

2 น้ำนม

3 ไข่

4 แมลง(เข้าชม 1,127 ครั้ง)

สมัครสมาชิก