Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Neurospora / นิวโรสปอรา

นิวโรสปอรา (nurospora) เป็นรา (mold) ที่อยู่ในกลุ่มแอสโคมัยซีส (Ascomycetes)(เข้าชม 677 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก