Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

มาตรฐานเมล็ดกาแฟ

มาตรฐานเมล็ดกาแฟ

กาแฟ (coffee) มี  2 พันธุ์ คือพันธุ์อะราบิกา (arabica) และโรบัสตา (robusta) มีรหัสขนาดและขนาดของเมล็ดกาแฟ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ดังนี้

 

 

สินค้า เลขที่ เล่มที่ วันที่ TH EN
เมล็ดกาแฟโรบัสตา มกษ. 5700-2552 เล่ม 126 ตอนพิเศษ 186ง วันที่ 28 ธ.ค. 2552  
เมล็ดกาแฟอะราบิกา มกษ. 5701-2552 เล่ม 126 ตอนพิเศษ 186ง วันที่ 28 ธ.ค. 2552  


(เข้าชม 575 ครั้ง)

สมัครสมาชิก