Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Exudate gum / กัมจากยางพืช

กัมจากยางพืช (exudate gum) เป็นกัม (gum) ที่ได้จากยางของพืชบางชนิด

กัมจากยางพืชที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ได้แก่(เข้าชม 1,009 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก