Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

การคั่วเมล็ดกาแฟ

การคั่วเมล็ดกาแฟ เป็นการแปรรูปกาแฟ โดยการคั่ว (roasting) เมล็ดกาแฟ (green coffee bean) ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส การคั่วเมล็ดกาแฟทำให้เกิดกลิ่นหอมจากปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ (non enzymatic browning reaction)(เข้าชม 548 ครั้ง)

สมัครสมาชิก