Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Genmaicha / เจนไมชา

Genmaicha ( เจนไมชา ) ชาเขียว (green tea) ต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ได้จากการผสมชาเขียว ชนิด bancha กับ
ข้าวซ้อมมือคั่ว (genmai) น้ำชาที่ได้มีสีเขียวออกน้ำตาลอ่อน มีกลิ่นหอมเฉพาะ(เข้าชม 1,052 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก