Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fibrous protein / โปรตีนเส้นใย

โปรตีนเส้นใย (fibrous protein) ประเภท เป็นโปรตีนที่มีโครงสร้างของโปรตีนเป็นเส้นยาวหลายเส้นเรียงกันตัวแบบขนานกัน
มีความแข็งแรง บางชนิดมีความยืดหยุ่นสูง แต่บางชนิดไม่ยืดหยุ่น มักทำหน้าที่เป็นโครงสร้าง ไม่ละลายในน้้าหรือสารละลายเกลือ
และทนต่อการย่อยโดยน้้าย่อยของสัตว์

โปรตีนที่มีโครงสร้างของโปรตีนเป็นแบบเส้นใย

  • ไมโอไฟบริล (myofibril) ในเส้นใยเนื้อสัตว์
  • คอลลาเจน (collagen) เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
  • อิลาสติน (elastin) มีลักษณะยืดหยุ่น พบในเส้นเอ็นและเส้นเลือด
  • เคราติน (keratin) เป็นองค์ประกอบของขน เส้นผม หนัง จะงอยปาก และเกล็ดในสัตว์เลื้อยคลาน เป็นโปรตีนมีกำมะถันเ
    ป็นองค์ประกอบด้วย


(เข้าชม 1,131 ครั้ง)

สมัครสมาชิก