Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Ascospore / แอสโคสปอร์

แอสโคสปอร์ (ascospore) คือสปอร์แบบมีเพศ (sexual spore) ของฟังไจ (fungi) ในไฟลัม แอสโคไมโคตา (Ascomycota) ลักษณะของสปอร์ถูกสร้างภายในถุง (sac) เรียกว่า แอสคัส (ascus) สปอร์มีผนังหนา เป็นเซลล์อิสระ มีไซโทพลาซึมหุ้มนิวเคลียส ลักษณะของแอสโคสปอร์ เช่น สี รูปร่าง ลักษณะผิว ขนาด จำนวนสปอร์ต่อแอสคัส ใช้แยกชนิดของยีสต์ได้

ยีสต์ที่สร้างแอสโคสปอร์ จัดเป็น Sporogenous yeast หรือ true yeast ได้แก่ ยีสต์ สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae ที่ใช้ในการหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcoholic beverage) ราสีแดง (Monascus sp.) ที่ใช้ผลิตข้าวแดงและเต้าหู้ยี้ เป็นต้น(เข้าชม 1,427 ครั้ง)

สมัครสมาชิก