Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Deuteromycota / ดิวเทอโรไมโคตา

ดิวเทอโรไมโคตา (Deuteromycota) เป็นชื่อไฟลัม ของรา ซึ่งเป็นฟังไจ (fungi) ประเภท Fungi imperfecti เนื่องจาก กลุ่มของราในกลุ่มนี้ ไม่พบการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแต่สืบพันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์แบบไม่อาศัยเพศ ที่เรียกว่า โคนิเดีย (conodia) ไฮฟา (hyphae) มีผนังกั้น

 

ดิวเทอไรไมโคตาที่มีบทบาทสำคัญในอาหาร

  • Penicilium
  • Aspergilus

 (เข้าชม 690 ครั้ง)

สมัครสมาชิก