Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Basidiomycota / เบสิดิโอไมโคตา

เบสิดิโอไมโคตา (Basidiomycota) เป็นไฟลัมของฟังไจ (fungi) สร้างเบสิดิโอสปอร์ (basidiospores) ได้แก่ เห็ด (mushroom)

เห็ดที่กินเป็นอาหารได้และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่(เข้าชม 786 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก