Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cassava pellet / มันสำปะหลังอัดเม็ด

มันสำปะหลังอัดเม็ด (cassava pellet) หรืออาจ เรียกว่า มันเม็ดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเบื้องต้นจากมันสำปะหลัง (cassava) เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์ เนื่องจากมันเม็ดจะมีปริมาณสตาร์ซ (starch) สูง (มากกว่า 65%) จึงใช้เป็นแหล่งอาหารที่ ให้พลังงานของสัตว์

การผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ด

วัตถุดิบของการผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ด คือ มันสำปะหลังเส้นหรือหัวมันสำปะหลังสด มาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบด แล้วผสมน้ำมันพืชประมาณไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ แกลบหรือกากน้ำตาล (molass) เพื่อให้เม็ดมันจับตัวได้แน่นดีขึ้น แล้วนำไปอัด ภายใต้สภาวะความร้อนและความดันโดยเครื่องอัด มีลักษณะเป็นท่อนยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ทำแห้ง (dehydration) ด้วยการอบด้วยเครื่องอบ (drier) มีความชื้นประมาณ 14%

มันสำปะหลังอัดเม็ดคุณภาพดี มีลักษณะแน่นแข็ง เรียกว่า hard pellets ไม่แตกหักง่ายในขณะทำการขนส่ง แต่ถ้าการอัดด้วยเครื่องจักรขนาดเล็ก และมีประสิทธิภาพต่ำ เม็ดมันที่ได้มักจะไม่แข็งพอ เวลาขนส่งจะแตกยุ่ยง่าย เรียกว่า soft pellets

 

 

 

 (เข้าชม 1,217 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก