Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Stir-frying / การผัด

การผัด (stir-frying ) คือ วิธีการทำให้อาหารให้สุก (cooking) โดยเอาอาหารใส่ลงในกระทะที่มีนํ้ามันหรือนํ้าเล็กน้อย ตั้งไฟ
โดยใช้ไฟแรง และเวลารวดเร็วแล้วพลิกกลับไปมาจนสุก เช่น
นิยมใช้ปรุงอาหารประเภท
ผัก เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด ผักรวม
หรือ ข้าว ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ อาจใส่
กระเทียม เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรส เช่น ซีอิ๊ว น้ำตาล น้ำปลา อาหารผัด
มักเสริฟและรับประทานขณะร้อน

 

อุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการผัดอาหาร คือกระทะก้นลึก และตะหลิว เพื่อพลิก กลับ หรือคนอาหารได้อย่างรวดเร็ว

 

การผัดไฟแดง หมายถึง การผัดผักโดยใช้ไฟแรง เวลาสั้นเพื่อให้คงความกรอบ สี ของผักไว้ การใช้ไฟแรงจะใส่น้ำมันลงกะทะ
และให้ความร้อนจนน้ำมันเกิดควัน (สูงกว่า
smoke point ของน้ำมัน) ทำให้อาหารเกิดกลิ่นควัน ซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะตัว เช่น
ผักบุ้งไฟแดง(เข้าชม 1,175 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก