Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Lysozyme / ไลโซไซม์

ไลโซไซม์ (lysozyme) เป็นเอนไซม์ ที่พบในไข่ขาว (egg white) สามารถทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียได้

ไลโซไซม์ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารกันเสีย (preservative)(เข้าชม 1,355 ครั้ง)

สมัครสมาชิก