Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Nutto / นัตโตะ

นัตโตะ (nutto) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมัก (fermentation) ที่เป็นอาหารของประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุดิบ คือถั่วเหลือง และจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการหมักนัตโตะคือ แบคทีเรียในสกุล Bacillus

นัตโตะมีลักษณะเฉพาะคือเหนียวยืดเป็นเส้น และมีกลิ่นรสเฉพาะ ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของแบคทีเรีย(เข้าชม 3,181 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก