Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

น้ำตาลเมา

น้ำตาลเมา บางท้องที่เรียกน้ำตาลเมาว่า กะแช่ หรือน้ำขาว เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcoholic beverage) ประเภทสุราแช่ ที่ได้จากการหมักให้เกิดแอลกอฮอล์ (alcohoic fermentation) น้ำตาลเป็นสุราพื้นบ้านของไทย

image http://www.oknation.net/blog/print.php?id=391218

 

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำตาลเมา คือ น้ำตาลสด น้ำตาลสดที่ใช้อาจได้จากต้นตาลหรือต้นมะพร้าว ผสมกับกล้าเชื้อจากลูกแป้ง ใช้เวลาในการหมักไม่เกิน 7 วัน ก็ใช้ดื่มได้ มีลักษณะขุ่น มีฟอง ดื่มแล้วซ่าลิ้นเล็กน้อย รสหอมหวานมีรสเฝื่อนเล็กน้อย เนื่องจากเติมเศษไม้มะเกลือเผาหรือไม้บางชนิดลงไปหมักด้วย น้ำตาลเมามักนิยม ดื่มแบบสด(เข้าชม 855 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก