Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bacteriophage / แบคทีริโอฟาจ

Bacteriophages เป็นไวรัสที่ต้องอาศัยอยู่กับเซลล์ของแบคทีเรียเพื่อการเจริญและเพิ่มจำนวน ในระยะแรก bacteriophages จะเกาะติดอยู่กับผนังเซลล์ของแบคทีเรียและปล่อย nuclear substance เข้าไปในเซลล์ของแบคทีเรียและสร้างเกราะหุ้ม เมื่อเซลล์ของแบคทีเรียแตก เซลล์ตาย bacteriophage จะถูกปล่อยออกมา

Bacteriophages พบในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม สามารถยับยั้งได้ด้วยความร้อน ที่อุณหภูมิ 63 to 88 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที หรือใช้สารฆ่าเชื้อ (disinfectant) Bacteriophages มีผลเสียต่อการผลิตเนยแข็ง (cheese) เพราะจะไปทำลายเซลล์ของแบคทีเรียที่ผลิตกรดแล็กทิก (lactic acid bacteria) ซึ่งจะหยุดกระบวนการบ่มเนยแข็ง(เข้าชม 587 ครั้ง)

สมัครสมาชิก