Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

กุ้งแห้ง / Dried shrimp

กุ้งแห้ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้ง (dried seafood) ที่ได้จากการนำกุ้งสดหรือเคยสดมาทำให้แห้ง (dehydration) โดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ (sun drying) หรือแหล่งพลังงานอื่น อาจนึ่ง (steaming) ให้สุกหรือต้มให้สุกในน้ำเกลือเจือจางก่อนนำมาทำแห้ง อาจเสียบไม้ แกะเปลือกหรือตัดหัวออกด้วยก็ได้(เข้าชม 2,470 ครั้ง)

สมัครสมาชิก