Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

bending test / การทดสอบแบบการโก่งตัว

การทดสอบแบบการโก่งตัว (bending test) อาจเรียกว่า fracture test คือ วิธีการทดสอบเพื่อวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (texture analysis) โดยใช้หัวกดที่มีขนาดเล็กกว่าตัวอย่างมาก กดลงบนกลางตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวหรือแผ่นที่วางอยู่บนจุดรองรับ ห่างกัน 2 จุด หรืออาจกดลงบนปลายด้านหนึ่งของตัวอย่างที่ถูกจับยึดไว้ที่ปลายอีกด้านหนึ่ง จนเกิดการแตกหรือโค้งงอ

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้การทดสอบแบบการโก่งตัว อาหารที่มีลักษณะเป็นแท่ง ได้แก่ ช๊อกโกแล๊ตบาร์ ขนมปังกรอบ เวเฟอร์ ค่าที่ได้จากการทดสอบ คือ แรงสูงสุด ที่ทำให้ชิ้นวัสดุหัก แสดงเนื้อสัมผัสเป็น ค่าความกรอบ (crispness) หรือ ความแข็ง (hardness) ก็ได้ แล้วแต่ชนิดของอาหาร(เข้าชม 1,211 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก