Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Surface roughness (Ra) / ความหยาบของผิว

ค่าความหยาบของผิว (surface roughness, Ra) คือ ค่าที่แสดงความหยาบของผิวโลหะ เช่น สเตนเลสสตีล (stainless
steel
) วัดได้จากการขยายให้เห็นพื้นผิว มีลักษณะเป็นคลื่นเล็กๆ ค่า Ra เป็นค่าความสูงเฉลี่ยของยอดคลื่นทั้งหมด
มีหน่วยเป็น ไมโครเมตรพื้นผิวที่หยาบมากจะมีค่า Ra สูง พื้นผิวเรียบจะมีค่า Ra ต่ำ

ค่า surface roughness มีความสำคัญต่อสุขอนามัยของวัสดุ ซึ่งใช้เพื่อผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร (food
processing equipment
) โดยเฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง (food contact surface) ควรมีค่า surface r
oughness น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 0.8 ไมโครเมตร เพื่อลดการปนเปื้อนและการสะสมของเศษอาหาร และจุลินทรีย์เพื่อให้
สามารถล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย

 

 

References

EHEDG hygienic equipment design criteria

 

 

 (เข้าชม 785 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก