Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Thyme / ไทม์

ไทม์ (thyme) เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Thymus vulgaris มีถิ่นกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป
อยู่ในสกุลเดียวกับมินต์ (Lamiaceae) มีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นเตี้ย ทอดเลื้อยตามหน้าดิน แตกกิ่งก้านหนาแน่น
ใบมีขนาดเล็กออกเรียงสลับ ใบดกตลอดปีไม่ผลัดใบ ดอกสีขาว ชมพู ม่วง ออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด ทั้งลำต้นและใบเป็น
สีเขียวอมเทา ลำต้น กิ่งก้าน และใบ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เฉพาะส่วนที่นำมาใช้เป็นเครื่องเทศ คือ ใบ

การใช้ประโยชน์

ไทม์นำมาใช้กับอาหารประเภทเนื้อสัตว์จะช่วยให้ลำไส้และกระเพาะอาหารทำงานย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีขึ้น จะใส่ในเนื้อย่าง สตู (stew)
หรือซุปเนื้อ ส่วนคนไทยเราจะเอามาเคี้ยวกินกับเนื้อน้ำตก ไก่ย่าง เนื้อย่าง(เข้าชม 1,006 ครั้ง)

สมัครสมาชิก